1/3

Nhập mã số kích hoạt

Hoàn trả
mã số kích hoạt

Vui lòng nhập 16 chữ số kích hoạt

genvita

Mã kích hoạt chưa chính xác. Vui lòng nhập lại.

Bạn cần hỗ trợ?
genvita
genvita
01genvita
02genvita
03genvita

Nhập mã số kích hoạt

Cung cấp tài khoản ngân hàng

Hoàn trả

genvita

Bảo hiểm sức khỏe

VITA - Sống Như Ý

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Sắp ra mắt

Dự kiến tháng 12 năm 2019

Mua trực tuyến
genvita

Bảo hiểm tai nạn

VITA - Sống An Nhiên

Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro thương tật hoặc tử vong do tai nạn

Phí chỉ từ 1.000.000 đồng

Quyền lợi bảo vệ đến 1 tỷ đồng

Mua trực tuyến
genvita

Bảo hiểm ung thư

VITA - Lá Chắn Vàng

Bảo hiểm ung thư từ giai đoạn đầu tiên

Phí chỉ từ 98.000 đồng

Quyền lợi bảo vệ đến 500 triệu đồng

Mua trực tuyến
genvita

Bảo hiểm tai nạn

VITA - Sống An Nhiên

Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro thương tật hoặc tử vong do tai nạn

Phí chỉ từ 1.000.000 đồng

Quyền lợi bảo vệ đến 1 tỷ đồng

Mua trực tuyến
genvita